Tietoa

Rauha_ilmakuvaa

Linjana laadukas logistiikka

VP-Kuljetus Oy tuottaa laadukasta kuljetus-ja jakelupalvelua sekä harjoittaa terminaalitoimintaa pääasiallisesti Kaakkois- ja Etelä-Suomen alueella. Logistiikkasektori painottuu pääasiallisesti elintarvike- ja pakastekuljetusten puolelle. Asiakkaitamme ovat päivittäistavarakaupat, elintarvikkeita tuottavat yritykset ja metsäteollisuusyritykset.

Arvot

– Asiakaslähtöisyys
– Tehokkuus
– Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen
– Lakien ja määräysten noudattaminen
– Yksityisyrittäjyys

Visio

Visiomme on olla Kaakkois-Suomen monipuolisin, luotettavin ja toiminnaltaan kannattava kuljetus- ja terminaalipalveluiden tuottaja.

Missio

Missiomme on harjoittaa erilaisia kuljetuspalveluita ja terminaalitoimintaa. Kuljetustoiminta tähtää pidempien matkojen runkolinjakuljetuksiin, sekä lyhyempien matkojen jakelukuljetuksiin. Tehostamme logistiikkaketjua tehokkailla terminaalitoiminnoilla joita ovat mm. välivarastointi, kuljetusten yhdisteleminen ja aikatauluttaminen.